Print This Page

Akershus RV

Velkommen til Akershus RVs nye hjemmeside!
Veldig mye er fortsatt under konstruksjon, men ting vil bli lagt til fortløpende. Innhold fra den gamle siden vil bli lagt til etterhvert.

Kontaktopplysninger:

Akershus RV, Osterhaugsgata 27 0183 Oslo Epost: akershus@rv.no

Styret
Leder:             Geir Christensen     Nesodden   tlf  97631052   Epost  geirchris@gmail.com
Kasserer         Hilde Karin Larsen  Nittedal      tlf  98410510   Epost  hilde.karin.larsen@rikshospitalet.no
Sekretær         Randi Nygård         Nesodden   tlf 99126879    Epost randnyga@online.no
Styremedlem   Odd Klunderud      Ski              tlf  92235203   Epost  klunderu@online.no
vara:                Kjetil Grønvold      Skedsmo     tlf 45216018    Epost kjgro2@online.no


AkershusRV-Nytt fra oktober og utover tilgjengelig her:
AkershusRV-Nytt

De gamle sidene er tilgjengelige her.Neste side : Fylkestingsliste 2007